Služby

Kvalita poskytovaných služeb je základním kritériem naší činnosti.

  • Ověření ročních účetních závěrek sestavených dle českých účetních předpisů
  • Ověření účetních závěrek sestavených podle mezinárodních standardů IFRS
  • Kompletní nabídka due diligence, stanoviska k projektům, daňové poradenství, fúze, změny právních forem společnosti včetně vypracování závěrečné a počáteční bilance

Společnost CCS Audit poskytuje své služby od roku 2003. Preferujeme průběžnou, otevřenou spolupráci a vzájemnou komunikaci v průběhu celého auditu či účetního období. Zaměření na potřeby klienta, vysoká odborná kvalifikace a dlouholetá zkušenost tvoří základ naší práce.

Působení společnosti na trhu a velký důraz kladený na vzdělání, neustálé rozšiřování znalostí a zkušeností je prostředkem pro náš cíl - spokojenost klienta.