Auditorské služby

Poskytujeme auditorské služby tuzemským i zahraničním společnostem.

Služby

I.

Ověření ročních účetních závěrek sestavených dle českých účetních předpisů

II.

Ověření účetních závěrek sestavených podle mezinárodních standardů IFRS

III.

 Kompletní nabídka due diligence, stanoviska k projektům, daňové poradenství, fúze

IV.

Změny právních forem společnosti včetně vypracování závěrečné a počáteční bilance

Všichni lidé

Lidé

David Šoffer

Auditorské služby, daňové právo, mezinárodní účetní standardy, znalec v oboru ekonomika a účetní evidence

Marie Křivdová

Auditorské služby, metodika účetnictví, mezinárodní účetní standardy

Kateřina Morávková

Bilance, metodika účetnictví

Anežka Budková

Auditorské služby, metodika účetnictví, mezinárodní účetní standardy