Bc. Kateřina Morávková

Bilance, metodika účetnictvíVzdělání:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2008

 

Jazyk:

německý jazyk
anglický jazyk

 

Kariéra:

V CCS Group od 2007
Asistent auditora od 2010